Ang paghimo sa usa ka Donasyon Karon - ang Kalooy International

Ang imong non-profit nga donasyon mao ang tax-deductible

Ang imong gasa makatabang sa mga bata sa kawad-on sa pagkab-ot sa ilang hinatag sa Dios nga potensyal pinaagi sa paghatag alang sa ilang labing dako nga panginahanglan - pagkaon, luwas sa tubig, nga medikal nga pag-atiman ug sa edukasyon nga suportaPagdonar ngadto sa gugma nga putli uban sa Kalooy International ug sa pagtabang sa paghatag og kahupayan sa usa ka bata diha sa kakabus.

Himoa nga usa ka donasyon karon sa pag-amot ngadto sa pundo nga suporta sa mga bata nga nagpuyo sa kakabus.

Kalooy sa Internasyonal nga mao ang usa ka Kristohanong non-profit nga nagtabang sa mga bata sa kawad-on pinaagi sa paghatag sa espirituhanon, edukasyon, social ug pisikal nga tabang.